ARTS / ARTES

CURSOS GENERALS

Escritura creativa / Creative writing / Écriture créative


 VEURE FITXA DE CURS


3. CONTEXTUALIZACIÓN

 Este curso forma parte del ámbito de lenguas y pretende facilitar las herramientas necesarias para que el alumno adquiera las habilidades para poder elaborar textos literarios

 

5. COMPETENCIAS

 El alumno adquirirá estrategias y recursos para la elaboración de textos creativos. Asimismo, aprenderá a analizar los textos de los escritores profesionales ya descubrir las claves del éxito.


CURSOS GENERALS

Historia contemporánea y Cine / Contemporary history and film / Histoire contemporaine et le cinéma


 VEURE FITXA DE CURS


Objectius de l’activitat:

Fer una segona lectura de les pel · lícules com a fonts històriques (el film com a document històric)

Potenciar la capacitat crítica i d'anàlisi dels alumnes .

Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

Competència en la dimensió comunicativa

Competència en la dimensió tecnològica

Comunitats d’aprenentatge per a l’èxit educatiu de tothom

Educació intercultural

Formació professionalitzadora en centres públics

Grups de treball interprofessionals

Autoformació

Formació de persones adultes

Millora de lectura

Millora en aplicació d’habilitats

Suport als alumnes un cop superat el curs

Utilitzar una metodologia adequada per l’estudi de pel·lícules com a document històric

CURSOS GENERALS

Historia de la música / History of music / Histoire de la musique


 VEURE FITXA DE CURS


CONTEXTUALIZACIÓ

Es pretén oferir una visió panoràmica de la Història dels Estils musicals a Occident, proporcionant Una Referència conceptual i auditiva dels diferents Estils ASI COM Una base de Sòlida paràgraf descriure i diferenciar-los.

CURSOS GENERALS

Historia de la música en la Edad Media / History of music in the Middle Ages / Histoire de la musique au Moyen Âge


 VEURE FITXA DE CURS


 OBJETIUS D’APRENENTATGE

* Aconseguir una òptica multidisciplinària que permetrà apropar-nos a la realitat cultural i artística medieval


CONTINGUTS

* Els orígens del culte cristià 

* Cant i ritual a la litúrgia etiòpica, siriana, armènia i copta 

* El cant cristià a Bizanci i a les Esglésies d’Occident 

* El cant gregorià 

* Les innovacions en els segles IX-X: la producció monòdica no litúrgica en llatí 

* La monodia en les llengües nacionals: repertori trobadoresc 

* L’Europa polifònica: organum, conductus i motetus 

* Ars nova francesa: ballade i rondeau 

* La producció del s. XIV a Itàlia: ballata i madrigale

CURSOS GENERALS

Historia de la música africana moderna / History of modern african music / Histoire de la musique africaine moderne


 VEURE FITXA DE CURSOBJETIUS D’APRENENTATGE

○ Ampliar els coneixements sobre la Música africana i seus Principals intèrprets i CREADORS

○ Aprendre a apreciar i entendre la Música africana

○ contextualització Històrica i Cultural de la Música africana

○ Aprendre a apreciar la Música africana

○ desmitificar la Música i el Continent Africans

○ Dotar d'eines i Criteris Per La recerca de Noves músiques

○ Artistes destacats


CURSOS GENERALS

Historia del cine: los Orígenes en el Cine Clásico / Histoire du cinéma: Origines du cinéma classique / History of Cinema: Origins of the Cinema Classic


 VEURE FITXA DE CURSCONTEXTUALIZACIÓ

Aquesta matèria és un fet concret de la Història per mitjà del cinema. Les pel · lícules de ficció són una expressió cultural que no només ens descriu una època pretèrita, sinó com percep aquesta època la societat


OBJETIUS D’APRENENTATGE

• Conèixer la naturalesa del cinema de ficció

• Comprendre la influència del cinema industrial, ideològic i artístic

• Aprendre a utilitzar el cinema en la interpretació històrica

• Desenvolupar les idees necessàries per analitzar un film

• Potenciar el sentit crític i el contrast entre propaganda i informació

CURSOS GENERALS

Iniciación a la interpretación de la música africana moderna / Introduction to interpretation of modern African music / Introduction à l'interprétation de la musique africaine moderne


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat:

1.    Interpretar i conèixer els principals gèneres musicals sorgits a l’Àfrica durant el sele XX i apendren els seus recursos i caracterisiques.

2.    Entendre els entramats ritmics africans a través dels conceptes del ritme harmònic, contrast, poliritmia o polimetria.

3.    Familiaritzarse amb les principals cadència ritmiques i harmòniques.   

4.    Millorar l’expressivitat de l’intèrpret en qualsevol context musical, independentment del gènere que s’interpreti.

5.    Diversificar i enriquir el llenguatge ritmic dels alumnes.

6.    Apendre un repertori nou.

7.    Iniciarse i reciclarse en la improvisació.

Introducción al lenguaje musical / Introduction to music theory / Introduction à la théorie de la musique


Objectius de l’activitat:

 

1.    Interpretar i representar els símbols gràfics del llenguatge musical convencional, així com els codis expressius al servei de la música

2.    Conèixer i emprar amb precisió el vocabulari específic relatiu als conceptes científics de la música

3.    Reconèixer el llenguatge tonal com a base del coneixement musical

4.    Lectura i interpretació de textos musicals

5.    Anàlisi de partitures dels períodes barroc i clàssic, així com de la música tonal d’altres époques

6.    Introducció a l’estudi dels elements del llenguatge musical, tant per a la comprensió com per a la interpretació de la música occidental

7.    Desenvolupament d’habilitats i destreses

8.    Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a.    Coordinació de centres

b.    Direcció i lideratge en centres públics

c.     Integració en projectes internacionals

d.    Plans educatius comunitaris

e.     Capacitació i actualització acadèmica

f.      Convivència

g.    Coresponsabilitació escola/família

h.    Educació intercultural

i.      Enfortiment del perfil en els centres educatius

j.      Formació com a eina de canvi cap a l’èxit escolar

k.    Espais de comunicacióCURSOS GENERALS

Ritual y música en las Liturgias cristianas de África y de Oriente Medio /  Ritual and Music in Christian Liturgy in Africa and the Middle East / Rituel et la musique (liturgie)


 VEURE FITXA DE CURS

CONTEXTUALIZACIÓ

Les principals celebracions litúrgiques practicades a l’Àfrica i a l’Orient Mitjà des dels vessants ritual i musical. El repertori musical i l'element simbòlic constituiran el fil conductor que ens permetrà apropar-nos a l'essència d'accions rituals significatives d'una realitat transcendent i que, per ser realitzades en un determinat context temporal i geogràfic, representen testimoniatges d'enorme interès cultural.