LENGUAS Y LITERATURA / LANGUAGES & LITERATURE / LANGUES ET LITTÉRATURE

Per veure més cursos per nivells en idiomes, premi a la fletxa blanca / Para ver más cursos por niveles en idiomas, pulse en la flecha blanca / Pour afficher davantage de niveaux dans les cours de langue, cliquez sur la flèche blanche / To view more levels in language courses, click on the white arrow.

CURSOS GENERALS

Literatura catalana / Catalan literature / La littérature catalane


 VEURE FITXA DE CURSCONTEXTUALIZACIÓ

Recorregut per la literatura catalana, coneixent els moviments, les tendències, els autors més reconeguts i les principals obres literàries de l’Edad Mitjana fins les acaballes del segle XX.

CURSOS GENERALS

Literatura española / Spanish Literature / Littérature espagnole


 VEURE FITXA DE CURSCONTEXTUALIZACIÓ

Seguiment per les diferents etapes, corrents, moviments, tendències i autors de la literatura espanyola de l'edat mitjana fins a l'edat contemporània.

La literatura en llengua castellana des del començament ha estat considerada com a art, llegat de la cultura espanyola.

Actualment, aquest espirítu inicial segueix en voga, d'aquí la importància d'adquirir coneixements que ens dirigeixin a considerala com a tal. El seu estudi és molt ampli i aquest curs donarà les nocions inicials per seguir en formació contínua desenvolupant-la.

CURSOS GENERALS

Lengua árabe A2 / Arabic language A2 / Langue arabe A2 / اللغة العربية


 VEURE FITXA DE CURS


CONTEXTUALITZACIÓ

L'àrab és un dels idiomes principals del món amb 255 milions de parlants. És el vuitè idioma mundial en nombre de parlants i el quart en nombre de països que consideren llengua oficial ...

Per què aprendre l'àrab? Per fer negocis, obertura a altres cultures del món, aprofundir en l'art derivat d'aquesta cultura, i molts altres arguments.

El curs d'àrab que presentem és d'iniciació i es basa en l'aprenentatge dels aspectes bàsics de l'idioma: l'escrit (comprensió i redacció) i l'oral (comprensió i expressió). Està orientat cap a l'aplicació de les competències lingüístiques del participant, en situacions de la vida real. La seva flexibilitat horària és ideal per a aquells quedesean tenir temps lliure, o simplement per practicar l'idioma fora de les aules de classe.

Podràs beneficiar-te de classes particulars totalment personalitzades. El professor estarà al teu servei, ensenyant-te específicament el que necessites aprendre, d'acord amb el teu nivell i al teu ritme. Aquests cursos poden desenvolupar a l'escola oa casa.


CURSOS GENERALS

Lengua Yoruba / Yoruba language / Langue Yoruba

CURSOS GENERALS

Lengua italiana / Italian language / Langue italienne


 VEURE FITXA DE CURS


COMPETÈNCIES

  •  Ús oral de la llengua italiana en situacions diàries podent ser dins d’un context d’aprenentatge estructurat com també dins de situacions expressives espontànies. 
  •  Ús escrit de la llengua italiana finalitzat a la realització de textos narratius, prescriptius i informatius. 
  •  Comprensió lectora de textos en llengua italiana. 


CURSOS GENERALS

Lengua Lingala / Lingala language / Langue Lingala


CURSOS GENERALS

Lengua Lingala A2 / Lingala language A2 / Langue Lingala A2

CURSOS GENERALS

Lengua portuguesa B1 / Portuguese level B1 / Portuguais niveau B1


 VEURE FITXA DE CURS


CONTEXTUALIZACIÓ

El nivell intermedi té como a finalitat principal l’ús de l’idioma amb una certa seguretat de forma receptiva i productiva, tant en la forma parlada com en l’escrita. L’alumne aprendrà a manejar-se en un ventall ampli de situacions i contextos quotidians o habituals, dominant textos d’una certa extensió i varietat amb temes generals i específics d’interès personal i professional.