Lengua castellana / Spanish / Espagnol
CURSOS GENERALS

Lengua castellana, nivel B2 / Espagnol, B2 / Spanish, B2

CURSOS GENERALS

Lengua castellana / Spanish / Espagnol


 VEURE FITXA DE CURSCONTEXTUALIZACIÓ

Desenvolupament dels coneixements de la llengua espanyola en els seus quatre competències bàsiques: parlar, escriure, llegir i escoltar.

Es pretén que l'alumne adquireixi el nivell B1. Amb aquest nivell l'alumne és capaç de comprendre els punts principals de textos clars i en llengua estàndard si tracten sobre qüestions que li són conegudes, ja sigui a la feina, d'estudi o d'oci; quan sap front a la major part de les situacions que poden sorgir durant un viatge per zones on s'utilitza la llengua; quan és capaç de produir textos senzills i coherents sobre temes que li són familiars o en què té un interès personal i quan pot descriure experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar justificar breument les seves opinions o explicar els seus plans.