LENGUA CATALANA / CATALAN LANGUAGE / LANGUE CATALANE
CURSOS GENERALS

Llengua catalana, nivell B2 / langue catalane, B2 nivell / Catalan language, nivell B2

CURSOS GENERALS

Lengua catalana / Catalan language / Langue catalane


 VEURE FITXA DE CURS


CONTEXTUALIZACIÓ 

Consolidar i ampliar les habilitats orals (escoltar i parlar) i desenvolupar les escrites (llegir i escriure) amb la finalitat de que pugui ampliar el seu camp d’acció a àmbits nous amb un llenguatge que s’adapti a la situació comunicativa, encara que sigui sense la fluïdesa, la desimboltura o la riquesa que ho faria amb la seva llengua materna.