CURSOS GENERALS (Fundación para la Formación en el Empleo)

CURSOS GENERALES / COURS GÉNÉRAUX / GENERAL COURSES

La característica principal d'aquests cursos es que es poden fer en 4 llengües a triar entre anglès, castellà, català, i francès

Són cursos d'alt valor acadèmic, impartits per professors diplomats a la universitat

El cost d'aquests cursos és de 150,00€ per a residents a Europa i de 20,00€ per a africans residents en països africans

Un cop demostrada l'assimilació dels continguts es lliura un diploma acreditatiu

Per veure els cursos premi en el rectangle verd o en
l'enllaç de text. / Para ver los cursos pulse en el rectángulo verde o en el
enlace de texto. / Pour consulter les cours de la presse dans la boîte ou le
texte du lien vert. / To view the press courses in the green box or text link.