CURSOS PER A LA CATALANOFONIA I AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
Aquests cursos s'han presentat per al seu reconeixement oficial davant de la Universitat de Barcelona i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Són cursos d'alt valor acad`+emic assimilables a cursos de postgrau
L'assimilació dels coneixements s'acredita amb un diploma
Destaca la col·lecció de cursos per a l'ensenyament de llengües tant europees com africanes
La resta dels cursos es fa per a tota la catalanofobia
Són cursos de llarga durada amb un cost proporcional a les hores lectives a raó de 10,00€ per setmana

Per veure els cursos premi en el rectangle verd o en
l'enllaç de text. / Para ver los cursos pulse en el rectángulo verde o en el
enlace de texto. / Pour consulter les cours de la presse dans la boîte ou le
texte du lien vert. / To view the press courses in the green box or text link.