TECNOLOGIA / TECNOLOGÍA / TECHNOLOGY
CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


2 Objectius de l’activitat: 

1. Conèixer les estructures de les principals biomolècules.

2. Conèixer les funcions de les principals biomolècules. 

3. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Capacitació i actualització acadèmica

b. Comunitats d’aprenentatge per a l’èxit educatiu de tothom

c. Disseny d’itineraris cap a l’aula ordinària

d. Enfortiment del perfil en els centres educatius

e. Integració en projectes internacionals

f. Plans educatius comunitaris

       4. Suport als alumnes un cop superat el curs

#3 Continguts de l’activitat:

1. Introducció a la Bioquímica. 

2. L’aigua, el pH i els equilibris iònics. 

3. Aminoàcids. 

4. Proteïnes: funcions biològiques i estructura primària. . 

5. Estructura secundària, terciària i quaternària de les proteïnes. 

6. Enzims. 

7. Glúcids. 

8. Lípids. 

9. Nucleòtids i àcidos nucleics.

10. Síntesi de proteïnes. 


COURS POUR LE MAGHREB

Compétence digitale : Internet, web 2.0 et réseaux sociaux


 ALLER AUX CONTENUS


#1 Objectius de l’activitat:
  • Assegurar l'eficàcia de l'ús de les TIC en qualsevol activitat personal, econòmica o social.
  • Influenciar positivament la qualitat de la formació en TIC.
  • Promoure la capacitació digital de la ciutadania per tal d’assolir una societat del coneixement inclusiva, dinàmica i competitiva.
  • Aplicacions pràctiques de coneixements i habilitats

4.1         Inclusió digital
4.2         Xarxes de treball intercentres
4.3         Grups de treball interprofessionals
4.4         Equips de persones formadores
4.5         Transferència de la formació
4.6         Dimensió tecnològica del desenvolupament professional 
4.7         Dimensió comunicativa del desenvolupament professional


COURS POUR LE MAGHREB 


 ALLER AUX CONTENUS


#1 Objectifs pédagogiques :
  1. Reconnaître leurs potentialités et limites devant le marché du travail.
  2. Savoir réaliser son CV et lettre de motivation.
  3. Comprendre la dynamique du marché du travail sur internet.
  4. Comprendre l’importance d’internet et concepts tels que “identité numérique”, “société de l’information”, “société de la connaissance”, etc. et notre situation vis-à-vis de cette réalité
  5. Comprendre le concept d’identité numérique. Quelle partie utiliser vis-à-vis du marché de travail.
  6. Faciliter à l’élève les outils et les connaissances pour créer et gérer son profil professionnel 2.0